Home Uw voordeel Diensten Contact
Incasso Express
Incasso Express Admiraalsweg 4 5151 MR DRUNEN
 Incasso Express
Algemene Voorwaarden
Tel: 0416 392769
    Snel en doeltreffend (w)innen
Buitengerechtelijke incasso: van aanmaning tot conceptdagvaarding Deze procedure heeft tot doel om betaling van uw vorderingen af te dwingen zonder tussenkomst van de rechter. De procedure start nadat u uw vordering bij ons heeft ingediend. De debiteur wordt na controle van de gegevens aangemaand met oplopende dwang en drang. Uw vordering wordt verhoogd met de handelsrente en de wettelijke incassokosten. Tussentijds nemen we contact op met de debiteur om de druk te verhogen. Elk verweer wordt professioneel en juridisch gepareerd en indien de situatie dat vereist, verrast Incasso Express uw debiteur met een onaangekondigd bezoek.  Als laatste drukmiddel sturen wij een conceptdagvaarding indien dat nodig mocht blijken. U ziet: wij nemenincasseren hoogst serieus. Als de vordering niet meteen kan worden voldaan, dan stellen wij in overleg met u een betalingsregeling op encontroleren wij de nakoming. Heeft de buitengerechtelijke incasso niet geleid tot het gewenste resultaat, dan ontvangt u van ons gratis een juridisch advies en een indicatie van de kosten om te procederen: helder, transparant en eerlijk. Het stelt u in staat om een verantwoorde keuze te maken om te procederen of de incasso te stoppen. Incasso Express voert deze procedure uit op basis van van No Cure No Pay: wij worden pas beloond voor onze inspanningen nadat er betalingheeft plaats gevonden. Daardoor zijn wij, net als u,gebaat bij een maximaal resultaat. Incasso Express: omdat afboeken duurder is.
Tel:   0416 392769 Fax:     0416 383445 E-mail: info@incassoexpress.nl 
Maatwerk in plaats van standaard aanmaningen voor sneller incasseren...                                        
Gerechtelijke incasso: ook voor kleinere vorderingen door concurrerende tarieven...                    
Juridisch advies: voorkomen en oplossen van juridische problemen...                                   
Incasso Express: hét incassobureau waarmee u (w)int...                                                         
Buitengerechtelijke incasso: van aanmaning tot concept dagvaarding, no cure no pay                                                                                                      
Deze procedure heeft tot doel om betaling van uw vorderingen af te dwingen zonder tussenkomst van de rechter en start nadat de vordering bij ons is ingediend. De debiteur wordt na controle van de gegevens aangemaand met oplopende dwang en drang. Uw vordering wordt verhoogd met de handelsrente en de wettelijke incassokosten. Tussentijds nemen we contact op met de debiteur om de druk te verhogen. Elk verweer wordt professioneel en juridisch gepareerd en in sommige gevallen verrast Incasso Express de debiteur met een onaangekondigd bezoek. Indien dat nodig mocht blijken, stuurt Incasso Express als laatste drukmiddel een conceptdagvaarding. Als de vordering niet meteen kan worden voldaan, dan stellen wij, uiteraard in overleg met u een betalingsregeling op en controleren wij de nakoming. Als de buitengerechtelijke incasso niet leidt tot het gewenste resultaat, dan ontvangt u van ons gratis een juridisch advies en een indicatie van de kosten om te procederen: helder, transparant en eerlijk. Daarmee kunt u een verantwoorde keuze maken om te procederen of de incasso te stoppen. Incasso Express voert deze procedure uit op basis van No Cure No Pay: onze inspanningen worden pas beloond nadat er betaling heeft plaats gevonden. Daardoor is Incasso Express, net als u, gebaat bij een maximaal resultaat. Incasso Express: omdat afboeken duurder is.
Buitengerechtelijke incasso: inclusief conceptdagvaarding
Incasso Express
    Snel en doeltreffend (w)innen
Navigatie Menu
Incasso Express tel:  0416 392 769        Admiraalsweg 4 fax: 0416 383 445 5151 MR Drunen info@incassoexpress.nl  algemene voorwaarden
Buitengerechtelijke incasso: van aanmaning tot conceptdagvaarding Deze procedure heeft tot doel om betaling van uw vorderingen zonder tussenkomst van de rechter af te dwingen. De procedure start nadat u uw vordering bij ons heeft ingediend. De debiteur wordt na controle van de gegevens aangemaand met oplopende dwang en drang. Uw vordering wordt verhoogd met de wettelijke handelsrente en de wettelijke incassokosten. Tussentijds nemen we contact op met de debiteur om de druk te verhogen. Elk verweer wordt professioneel en juridisch gepareerd en indien de situatie dat vereist, verrast Incasso Express uw debiteur met een onaangekondigd bezoek.  Indien dat nodig mocht blijken, dan sturen wij als laatste drukmiddel een conceptdagvaarding. U ziet: wij nemen incasseren hoogst serieus. Als de vordering niet meteen kan worden voldaan, dan stellen wij in overleg met u een betalingsregeling op en controleren wij de nakoming. Heeft de buitengerechtelijke incasso niet geleid tot het gewenste resultaat, dan ontvangt u van ons gratis een juridisch advies en een indicatie van de kosten om te procederen: helder, eerlijk en transparant. Het stelt u in staat om een verantwoorde keuze te maken om te procederen of de incasso te stoppen. Incasso Express voert deze procedure uit op basis van van No Cure No Pay: pas nadat er een betaling heeft plaats gevonden, worden wij beloond. Daardoor zijn wij, net als u, gebaat bij een maximaal resultaat. Incasso Express: omdat afboeken duurder is.
Incasso Express
Navigatie Menu
Home Uw voordeel Diensten Buitengerechtelijke incasso Gerechtelijke incasso Juridisch advies Contact
Buitengerechtelijke incasso: van aanmaning tot conceptdagvaarding Deze procedure heeft tot doel om betaling van uw vorderingen af te dwingen zonder tussenkomst van de rechter. De procedure start nadat u uw vordering bij ons heeft ingediend. De debiteur wordt na controle van de gegevens aangemaand met oplopende dwang en drang. Uw vordering wordt verhoogd met de handelsrente en de wettelijke incassokosten. Tussentijds nemen we contact op met de debiteur om de druk te verhogen. Elk verweer wordt professioneel en juridisch gepareerd en indien de situatie dat vereist, verrast Incasso Express uw debiteur met een onaangekondigd bezoek.  Als laatste drukmiddel sturen wij een conceptdagvaarding indien dat nodig mocht blijken. U ziet: wij nemen incasseren hoogst serieus. Als de vordering niet meteen kan worden voldaan, dan stellen wij in overleg met u een betalingsregeling op en controleren wij de nakoming. Heeft de buitengerechtelijke incasso niet geleid tot het gewenste resultaat, dan ontvangt u van ons gratis een juridisch advies en een indicatie van de kosten om te procederen: helder, transparant en eerlijk. Het stelt u in staat om een verantwoorde keuze te maken om te procederen of de incasso te stoppen. Incasso Express voert deze procedure uit op basis van van No Cure No Pay: wij worden pas beloond voor onze inspanningen nadat er betaling heeft plaats gevonden. Daardoor zijn wij, net als u, gebaat bij een maximaal resultaat. Incasso Express: omdat afboeken duurder is.
Incasso Express Admiraalsweg 4 5151 MR DRUNEN
Tel:   0416 392769 Fax:   0416 383445 E-mail:  info@incassoexpress.nl 
Maatwerk in plaats van standaard aanmaningen voor sneller incasseren...                                        
Buitengerechtelijke incasso: van aanmaning tot concept dagvaarding, no cure no pay                                                                                                      
Gerechtelijke incasso: ook voor kleinere vorderingen door concurrerende tarieven...                    
Juridisch advies: voorkomen en oplossen van juridische problemen...                                   
Incasso Express: hét incassobureau waarmee u (w)int...                                                         
Diensten, afgestemd op uw behoeften, van incasso tot en met juridisch advies...                                                                                                      
 Tel: 0416 392769
© Incasso Express
Incasso Express
Snel en doeltreffend (w)innen
Buitengerechtelijke incasso